Współpraca z biurami pojektowymi

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Zarządzanie zasobem geodezyjnym (zbiorami danych) w Państwa firmie, tworzenie e-zasobów

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Naloty dronem w celach obmiarowych szybka realizacja

Ortofotomapy

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. met. fotogrametryczną

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. – met. lidarową

Podkłady pod wizualizacje

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Wznowienie granic/podziały nieruchomości

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Mapy do celów projektowych pod mieszkalnictwo jednorodzinne

Mapy do celów projektowych pod inwestycje liniowe: drogi, kolej, wodociągi, kanalizacje itp

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Mapy do celów projektowych pod inwestycje wielkoobszarowe: wiatraki, farmy fotowoltaiczne

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Analizy i interpretacje geodezyjne

Pomoc prawna w zakresie geodezji

Call Now Button