geodezja na terenach kolejowych

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Zarządzanie zasobem geodezyjnym (zbiorami danych) w Państwa firmie, tworzenie e-zasobów

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Naloty dronem w celach obmiarowych, inspekcyjnych

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. met. fotogrametryczną

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. – met. lidarową

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Ortofotomapy, dokumentacja dowodowa

Wznowienia granic, podziały nieruchomości

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Mapy do celów projektowych pod inwestycje modernizacyjne, teletechniczne

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Geodezyjna obsługa inwestycji kolejowych

Pomiary objętości składowisk

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary powykonawcze inwestycji: przyłączy, obiektów budowlanych

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Analizy i interpretacje geodezyjne

Pomoc prawna w zakresie geodezji

Call Now Button