kompleksowa obsługa inwestycji

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Naloty dronem w celach obmiarowych, inspekcyjnych

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Ortofotomapy, dokumentacja dowodowa

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. met. fotogrametryczną

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. – met. lidarową

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Wznowienie granic, podziały nieruchomości

Mapy do celów projektowych

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Tyczenie obiektów budowlanych

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary objętości

Dokumentacja geodezyjna na potrzeby budowy

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary powykonawcze inwestycji: przyłączy, obiektów budowlanych, etc

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Analizy i interpretacje geodezyjne

Pomoc prawna w zakresie geodezji

Call Now Button