Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.

 • zakres aktualizacji mapy
 • dane lokalizujące przedmiot zlecenia (nazwa obrębu ewidencyjnego, arkusz mapy, numer działki lub adres)
 • warunki przyłączeń wydane przez zarządcę poszczególnych sieci

HEJ

HEJ

HEJ

Tyczenie budynków

Tyczenie budynków, obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • planu sytuacyjnego
 • Projekt domu
 • Kserokopię Decyzji Pozwolenie na Budowę 
 • Dziennik budowy

  Tyczenie przyłączy

  Tyczenie sieci uzbrojenia, obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • planu sytuacyjnego
  • dane lokalizujące przedmiot zlecenia (obręb ewidencyjny, numer działki, ulicę, numer porządkowy budynku)
  • zatwierdzony projekt budowlany
  • decyzję pozwolenia na budowę

  HEJ

  Pomiary powykonawcze

  Pomiar wykonawczy budynku. Pomiar powykonawczy obiektów towarzyszących budynkowi tzn. schody, tarasy itp.
  Pomiar powykonawczy zagospodarowania terenu będącego przedmiotem projektu budowlanego. Pomiar powykonawczy przyłączy.
  Wybudowałeś / wybudowałaś budynek lub inny obiekt budowlany? Chcesz zgłosić zakończoną inwestycję do odbioru w Nadzorze Budowlanym?

  • budynek posiada już ostateczny kształt, w tym czy został już w całości ocieplony
  • zostały wykonane wszystkie obiekty towarzyszące budynkowi tzn. schody, podesty, tarasy,
  • zostały zrealizowane tereny utwardzone znajdujące się w projekcie budowlanym (podjazdy, miejsca parkingowe itp.)
  • zostały zrealizowane wszystkie przyłącza zgodnie z Projektem Budowlanym (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne)

  Podziały nieruchomości

  Posiadasz działkę i chcesz ją podzielić?

  Wybudowałeś / wybudowałaś budynek lub inny obiekt budowlany? Chcesz zgłosić zakończoną inwestycję do odbioru w Nadzorze Budowlanym?

   • dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki lub adres
   • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości lub
   • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź
   • Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

    

   HEJ

   HEJ

   Wznowienie granic

   Kupiłeś działkę i nie wiesz, gdzie są Twoje granice? Chcesz postawić ogrodzenie a boisz się wejść w konflikt z sąsiadami?

   Będziesz potrzebował przeprowadzenia procedury okazania granic działki i ewentualnego wznowienia znaków granicznych.

   Formalne okazanie granic działki odbywa się w obecności Zleceniodawcy oraz właścicieli wszystkich sąsiednich działek. Wybierając taką formę okazania granic oszczędzisz sobie w przyszłości kłopotów związanych ze źle postawionym ogrodzeniem działki.

   • dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki lub adres
   Call Now Button