Geodezja na terenach przemysłowych

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Zarządzanie zasobem geodezyjnym (zbiorami danych) w Państwa firmie, tworzenie e-zasobów

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Ustawianie geodezyjne procesów technologicznych

Pomiary osiadań obiektów przemysłowych z dokładnościami do 0.1 mm

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary osiadań składowisk

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary objętości składowisk. Dokładność pomiaru do 1%

Pomiary objętości wykopu/nasypu

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary pionowości obiektów wysmukłych: kominów, masztów, wież, silosów

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Pomiary suwnic

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. met. fotogrametryczną

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Modele 3D, pliki LAS, LAZ, OBJ. – met. lidarową

Naloty-dronem-w-celach-obmiarowych

Analizy i interpretacje geodezyjne

Pomoc prawna w zakresie geodezji

Call Now Button